Beste patiënten,


Zaterdag 4 december tussen 8h-11h zal Dr. Swerts een griepvaccinatie moment inplannen.

U kan een afspraak maken online of telefonisch. Breng uw griepspuit mee, uw ID en een klevertje van de mutualiteit.

Deze momenten zijn korter dan een gewone consultatie en dienen enkel voor de griepprik te zetten, er worden geen voorschriften meegegeven.

Indien u andere problemen wenst te bespreken plan dan een gewone afspraak en neem uw griepvaccin mee. Vanaf 2 november 2021 zal Dr. Swerts terug starten in de praktijk na haar bevallingsverlof.

Voorlopig zal zij op woensdagen geen consultatie voeren.


Vanaf 2 augustus zal Dr Vic Dons meewerken in onze praktijk.


Telefoon

Omwille van de toenemende telefoondrukte in de praktijk, die storend is tijdens de consultaties, hebben we besloten om over te schakelen naar een telesecretariaat. 


TELESECRETARIAAT

= Telefonisch contact met ons telesecretariaat

Dagelijks van 8h tot 19h. 

Vanaf 19h-8h is de wachtdienst bereikbaar op het nummer: 089 590059


- Afspraak maken

- Huisbezoek aanvragen

- Dringende medische problemen

Gelieve hiervoor niet te wachten tot het belmoment.


BELMOMENT

= Rechtstreeks telefonisch contact met de huisarts 

! Gelieve geduld uit te oefenen indien er niet meteen opgenomen wordt (= 10 min later even terugbellen) !


- Kort en bondig gesprek (d.w.z. <3 min), bv. bespreking bloeduitslag, uitslagen testen, korte vraagjes, ...

- NIET voor bespreking van evt. problemen / klachten. Hiervoor maakt u een afspraak.


Dr. Verduyn: dagelijks van 12.30h-13h

Dr. Swerts: dagelijks van 12.00h-12.30h, behalve op woensdagen!


VOORSCHRIFTEN

Voor de voorschriften van chronische medicatie wordt er bij voorkeur opnieuw een afspraak gemaakt.

Er worden geen telefonische voorschriften meer aangevraagd!

U kan ook een lijstje maken met uw voornaam + naam en duidelijke opsomming van de gewenste medicatie in een briefomslag en deze in onze brievenbus deponeren. Deze voorschriften bevinden zich dan op uw identiteitskaart drie dagen later, hiermee kan je dan naar de apotheker gaan. 

Ingevulde attesten kan je een week later terugvinden op het zwarte tafeltje in de wachtzaal.


Bedankt voor jullie begrip en medewerking!


Voor zowel uw als onze veiligheid (en vooral die van andere mensen rondom ons!), vragen we u met aandrang om deze richtlijnen te respecteren:


1. MONDMASKER/MOND-NEUSBEDEKKING voor iedere patiënt: op te zetten/aan te doen alvorens de praktijk/wachtzaal te betreden.


2. RAAK ZO MIN MOGELIJK AAN in de praktijk.


3. KOM indien mogelijk ALLEEN (minderjarigen max. 1 begeleider: begeleiders dragen ook MONDMASKER).


4. HOUD zoveel mogelijk AFSTAND van elkaar, ook in de wachtzaal, aub.


5. VRIJE RAADPLEGING (tussen 14h en 15h) is tot nader orde afgeschaft. We werken ENKEL op AFSPRAAK en plannen voldoende tijd tussen de consultaties, zodat er niet teveel volk in de wachtzaal zit en er tijd is om te ontsmetten/reinigen. 


6. VOORSCHRIFTEN CHRONISCHE MEDICATIE: NIET MEER TELEFONISCH AAN TE VRAGEN!

Er mag opnieuw een afspraak gemaakt worden voor controle en voorschrijven van chronische medicatie OF

U kan ook een lijstje maken met uw voornaam + naam en duidelijke opsomming van de gewenste medicatie in een briefomslag en deze in onze brievenbus deponeren. Deze voorschriften bevinden zich dan op uw identiteitskaart drie dagen later, hiermee kan je dan naar de apotheker gaan. 

Ingevulde attesten kan je een week later terugvinden op het zwarte tafeltje in de wachtzaal.


7. HUISBEZOEKEN: moeten we zoveel mogelijk tot een minumum beperken.


Bedankt voor jullie medewerking en goede gezondheid voor allen!


Dr. Peter Verduyn en Dr. Kathleen Swerts


                                                        ************************************************************

Beste patiënten,


Omwille van de verlenging van de coronamaatregelen  hebben wij liever dat jullie eerst telefonisch contact met ons opnemen. Er is ook geen vrije raadpleging tussen 14u en 15u. Zo vermijden we een volle wachtzaal. Voorlopig proberen we de contacten te beperken tot de meest dringende medische zorgen. Heeft u een routine afspraak geboekt voor bloedname of voor voorschriften, gelieve deze dan te annuleren en uit te stellen naar een later tijdstip. Voorschriften en documenten worden per uitzondering telefonisch gemaakt en zo meegegeven.

Een goede gezondheid toegewenst aan jullie allen in deze moeilijke tijden!


Dr. Peter Verduyn en Dr. Kathleen Swerts


                                                       ***************************************************************
                                                                 

Beste patiënten,

Graag willen we jullie informeren ivm het Coronavirus. We willen jullie vragen ons telefonisch te verwittigen, indien jullie in risicogebied zijn geweest en jullie symptomen van verkoudheid/griep vertonen.

Kom niet in de wachtzaal zitten, maar kom buiten de normale raadplegingsuren om verspreiding te vermijden.

Blijf binnen en pas hygiënische maatregelen toe.

Indien een patiënt GEEN KLACHTEN heeft, zelfs na terugkeer uit risicogebied en GEEN KLACHTEN ONTWIKKELD binnen de 14 dagen na terugkeer, moet er geen testing gebeuren. 


PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN VERDACHT GEVAL VAN COVID-19 !!!

1. Vooraf

Indien een patiënt met recente terugkeer uit een land of regio waar het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 circuleert u om een raadpleging verzoekt, geef hem/haar dan een afspraak buiten de normale consultatie-uren teneinde contact met andere patiënten in de wachtzaal te vermijden, of voorzie een huisbezoek. Neem zo mogelijk per telefoon al een uitgebreide klinische anamnese af over symptomen en mogelijke blootstelling.

2. Acties

 1. Pas de voorzorgsmaatregelen toe zoals hieronder beschreven (zie punt 4).

2. Voer een klinisch onderzoek uit als u zich afdoende kan beschermen (minstens een chirurgisch masker en handschoenen).

 3. Voorzorgsmaatregelen

Als u met de patiënt in fysiek contact komt, tijdens de consultatie/het huisbezoek:

1. Geef de patiënt een chirurgisch mondmasker.

2. Draag een chirurgisch mondmasker (éénmalig gebruik) en handschoenen tijdens het klinisch onderzoek.

3. Was na de raadpleging uw handen met zeep of met een hydro-alcoholische oplossing.

4. Ontsmet uw stethoscoop en ander medisch materiaal dat mogelijks in contact gekomen is met de patiënt.

5. Ontsmet oppervlakken (van onderzoekstafel, deurklinken, bureau…) met het ontsmettingsmiddel dat u gewoonlijk gebruikt (het coronavirus wordt geïnactiveerd door elk ontsmettingsmiddel).

4. Beleid voor de patiënt

Indien de patiënt ernstige respiratoire symptomen vertoont (daartoe behoort tevens het vermoeden van pneumonie bij auscultatie): - De patiënt wordt doorverwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, nadat de spoedgevallendienst verwittigd is van zijn komst, voor staalafname en eventuele behandeling.

Indien de patiënt tekens vertoont van een luchtweginfectie, zonder alarmsymptomen, maar tot een risicogroep behoort

1 - Overweeg samen met de dienst infectieziektebestrijding om de patiënt door te verwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, nadat de spoedgevallendienst verwittigd is van zijn komst, voor staalafname en eventuele behandeling.

Indien de patiënt tekens vertoont van een luchtweginfectie zonder alarmsymptomen én de patiënt behoort NIET tot een risicogroep

In afwachting van het resultaat blijft de patiënt thuis of keert terug naar huis en worden isolatiemaatregelen toegepast zoals hieronder beschreven. Schrijf een attest voor werkonbekwaamheid voor 7 dagen; het huis verlaten is niet toegestaan. - Schrijf symptomatische behandeling voor. - Leg uit aan de patiënt dat hij het huis niet mag verlaten en overloop de hygiënische maatregelen die de verspreiding van het virus kunnen vermijden

 - Indien een persoon in de omgeving van de patiënt tot een risicogroep1 behoort, raad dan aan om contact met deze persoon te vermijden zolang de patiënt symptomen vertoont. - Vraag de patiënt om opnieuw (telefonisch) contact met u op te nemen van zodra de symptomen erger worden of er nieuwe symptomen bijkomen. - Contacteer de patiënt na 7 dagen om na te gaan of de symptomen verdwenen zijn en de isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden.

! Een asymptomatische patiënt met recente terugkeer uit een land of regio waar het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 circuleert (zie gevalsdefinitie) moet NIET getest worden. Vraag hem/haar u te contacteren indien er symptomen van een luchtweginfectie zouden optreden binnen de 14 dagen na terugkeer.Vanf 1 november 2018 wachtdienst weekend - week : tel 089 59 00 59

Vanaf 25/08/2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving GDPR in werking. Deze wetgeving gaat over de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. U kan een privacyverklaring terugvinden op onze website onder het tabblad "Nieuws". Vanaf heden mogen er ook geen documenten meer via email uitgewisseld worden. Dank voor jullie begrip!